PREDNÁŠKA

SKÚSENOSŤ

Veľmi vzácna vec!

Najprv čítaš, vidíš, potom skúšaš sám a hľadáš si svoju cestu.

Keď ju nájdeš, môžeš nasmerovať niekoho, kto si tú svoju ešte len hľadá...

A môžeš mu veľmi pomôcť.

 

Prednášky o kvase vznikli preto, aby sme sa mohli stretnúť aj naživo a vymeniť si mnohé skúsenosti.

Som vďačná za každé jedno stretnutie s vami!

NOVÉ TERMÍNY

Instagram

Kváskulienka

E-mail

kvaskulienka@gmail.com

Facebook

Kváskulienka